Știi un caz de abuz?

Eşti într-o situaţie dificilă? Ai nevoie de ajutor, de o persoană de încredere? Sau poate un prieten, un cunoscut de-al tău are nevoie de ajutor?

Donează!

Nu ezita să ajuţi pe cineva. Donaţiile tale pot face un bine celor care au nevoie de ajutor. Donaţiile pot fi făcute în MDL sau EURO la conturile respective.

Studii naționale și internaționale

Studiu de cercetare "Exploatarea sexuală a copiilor şi tinerilor în scopuri comerciale: atitudini faţă de problemă în ţările selectate din Europa Centrală şi de Est"

Studiu de cercetare "Exploatarea sexuală a copiilor şi tinerilor în scopuri comerciale: atitudini faţă de problemă în ţările selectate din Europa Centrală şi de Est"

Studiul "Exploatarea sexuală a copiilor şi tinerilor în scopuri comerciale: atitudini faţă de problemă în ţările selectate din Europa Centrală şi de Est" prezintă rezultatele unui proiect de cercetare internaţională realizat de Nobody’s Children Foundation, în 6 ţări din Europa Centrală şi de Est. Cercetarea a fost realizata în cadrul proiectului "Prevenirea abuzului sexual a copiilor şi de exploatare, în Europa Centrală şi de Est – o abordare comprehensivă", finanţat de Fundaţia OAK. Studiul a examinat atitudinile sociale faţă de exploatarea sexuală comercială a copiilor şi tinerilor.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba engleză

RAPORT global “Ascuns la Vedere - O analiză statistică a violenței asupra copiilor”, 2014

RAPORT global “Ascuns la Vedere - O analiză statistică a violenței asupra copiilor”, 2014

Raportul global “Ascuns la Vedere - O analiză statistică a violenței asupra copiilor” oferă cea mai mare compilație de date statistice privind violența asupra copiilor și confirmă amploarea zguduitoare a abuzului fizic, sexual și emoțional la care sunt supuși copiii în toată lumea. Raportul UNICEF “Ascuns la Vedere” se bazează pe date din 190 de țări, documentând violența în locurile în care copiii ar trebui să fie în siguranță: în comunitățile, școlile și casele lor. De asemenea, detaliază efectele de durată, concluzionând că, pentru copiii expuși violenței, abuzului și neglijării riscul de a fi șomeri, de a trăi în sărăcie și de a fi violenți la rândul lor este mai mare.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba engleză
Descarcă raportul sumar în limba română

STUDIU de Indicatori Multipli în Cuiburi — MICS , UNICEF 2014

STUDIU de Indicatori Multipli în Cuiburi — MICS , UNICEF 2014

Studiul de Indicatori Multipli în Cuiburi — MICS — este un studiu internațional dezvoltat de UNICEF pentru a monitoriza situația familiilor și copiilor. Studiul acoperă o gamă largă de arii tematice cum ar fi supraviețuirea copilului și sănătatea, nutriția, educația, dezvoltarea copilului, HIV/SIDA și protecția copilului. Rezultatele MICS sunt dezagregate după criteriul discrepanțelor sociale, economice și geografice și constituie un suport de date valoros pentru elaborarea politicilor și strategilor bazate pe dovezi.

Versiune electronică

Descarcă Raportul sumar

Descarcă Info Grafice MISC

REPORT: Ending Child labour in Domestic Work and protecting young workers from abusive working conditions, 2013

REPORT: Ending Child labour in Domestic Work and protecting young workers from abusive working conditions, 2013

Raportul oferă informații detaliate cu privire la datele actuale în ceea ce privește numărul estimat de copii lucrători casnici din întreaga lume. Acesta explorează, de asemenea, ambiguitatea raporturilor de muncă, discriminarea și izolarea asociate cu practica, pericolele și riscurile de acest tip de lucru, precum şi vulnerabilitatea la violență și abuz la care sunt prea des expuşi copiii care muncesc în gospodării. Raportul, de asemenea, subliniază rolul cheie al partenerilor sociali și a organizațiilor societății civile în lupta împotriva muncii copiilor în gospodării.

Raportul "Ending Child labour in Domestic Work and protecting young workers from abusive working conditions" a fost realizat de International Labour Organisation.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba engleză

STUDIU „Implementarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la violenţa în familie", 2012

STUDIU „Implementarea legislaţiei Republicii Moldova cu privire la violenţa în familie", 2012

Studiul formulează un set de recomandări pentru specialiştii din poliţie, procurori, sistemul judiciar, echipele multidisciplinare, Sistemul Naţional de Referire, medici şi alţi profesionişti care participă la răspunsul multisectorial al fenomenul violenţei în familie în R.Moldova. Cercetarea este elaborată de Avocaţii pentru Drepturile Omului (Statele Unite), Fundaţia Bulgară de Investigaţii din Perspectiva Gender şi Centrul de Drept al Femeilor (Republica Moldova).

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

RAPORT sumar "Cunoştinţele, atitudinile şi practicile familiilor în domeniul îngrijirii şi dezvoltării timpurii a copiilor", 2010

RAPORT sumar "Cunoştinţele, atitudinile şi practicile familiilor în domeniul îngrijirii şi dezvoltării timpurii a copiilor", 2010

Raportul sumar al studiului naţional a fost realizat pentru a analiza evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor familiilor privind dezvoltarea timpurie a copiilor de la naştere pînă la vârsta de 7 ani. Studiul Naţional privind dezvoltarea timpurie a copiilor, realizat repetat în anul 2009, a fost conceput pentru a măsura progresul în atingerea scopului programului în comparaţie cu rezultatele studiului din anul 2003 şi oferă o posibilitate pentru reevaluarea priorităţilor în dezvoltarea timpurie a copiilor. Studiul/Raportul a fost realizat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educaţiei.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

STUDIU calitativ “Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare”, 2011

STUDIU calitativ “Necesităţile specifice ale copiilor şi vârstnicilor lăsaţi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare”, 2011

Cercetarea efectuată oferă un tablou integru al impactului migraţiei asupra copiilor şi vârstnicilor rămaşi fără îngrijire părintească, precum şi al politicilor sociale promovate în Republica Moldova în scopul eliminării consecinţelor negative ale migraţiei asupra acestor categorii de persoane.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului "Susţinerea implementării componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate Uniunea Europeană – Republica Moldova", proiectului Universităţii de Stat din Moldova (USM) "Suport la Planul Naţional de Acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în rezultatul migraţiei" şi Fondului ONU pentru Populaţie în Moldova (UNFPA).

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

CERCETARE statistică "Activităţile copiilor", 2010

CERCETARE statistică "Activităţile copiilor", 2010

Studiul prezintă o analiză activităţilor copiilor: frecventarea şcolii, activitatea economică (muncă aducătoare de venit), activităţile în gospodărie (lucrul casnic), precum şi evaluarea fenomenului munca copiilor (sub-categorie a copiilor care fie că desfăşoară o activitate economică, fie că îndeplinesc activităţi neplătite în gospodărie, dar care comportă factori de risc pentru sănătate şi/sau afectează şcolarizarea), analiza dimensiunii, cauzelor şi caracteristicilor acestui fenomen în Moldova.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

RAPORT al Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), 2010

RAPORT al Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), 2010

Raportul prezintă estimări dintr-un şir de ţări cu venituri mici şi medii în materie de practici de disciplinare a copilului acasă. Raportul arată practicile de disciplinare violentă în ţările respective şi promovează formele alternative, non-violente de disciplinare, precum şi metodele participative în creşterea copiilor.

Versiune electronică

Raport al Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

CERCETARE: Problema abuzului asupra copilului – Atitudini şi experienţe în şapte ţări din Europa Centrală şi de Est, 2005-2006

CERCETARE: Problema abuzului asupra copilului – Atitudini şi experienţe în şapte ţări din Europa Centrală şi de Est, 2005-2006

Cercetarea privind atitudinile şi experienţele în domeniul abuzului faţă de copii a fost realizată 2005-2006 şapte state din Europa Centrală şi de Est: Bulgaria, Letonia Lituania, Macedonia, Republica Moldova, Polonia şi Ucraina. Raportul a fost elaborat de Monika Sajkowska, PhD (Nobody’s Children Foundation, Universitatea din Varşovia, Institutul de Ştiinţe Sociale Aplicate). 

Principalele obiective ale studiului au urmărit evaluarea atitudinilor publice şi ale profesioniştilor în domeniul abuzului faţă de copii, precum şi consemnarea experienţei specialiştilor la efectuarea intervenţiilor în asemenea cazuri.

http://www.canee.net/

STUDIU ONU privind violenţa împotriva copiilor, 2006

STUDIU ONU privind violenţa împotriva copiilor, 2006

Acest studiu prezentat Adunării Generale ONU, la 11 octombrie 2006, oferă date şi informaţii care ajută la înţelegerea caracterului, dimensiunii, cauzelor şi consecinţelor diferitelor forme ale violenţei împotriva copiilor (fizică, psihologică şi sexuală). De asemenea, studiul identifică mai multe spaţii în care se produc cel mai des actele de violenţă asupra copiilor – în familie, şcoli, instituţii de îngrijire şi rezidenţiale, instituţii de detenţie şi închisori, la locul de muncă, în comunităţi şi în stradă. Lansat la Geneva, la 20 noiembrie 2006.

Descarcă studiul: 
Versiunea în engleză
Versiunea în franceză
Versiunea în rusă

STUDIU privind violenţa faţă de copii în Republica Moldova, 2007

Potrivit studiului, 25% din copiii chestionaţi susţin că sunt bătuţi de propriii părinţi. 13% din copii au menţionat că profesorii de la şcoală le-au aplicat pedepse corporale. 15% din copiii intervievaţi fie că duc lipsă de hrană, fie că simt că nimeni nu are grijă de ei sau duc lipsă de comunicare cu părinţii. 20% din copii au declarat că suferă de violenţă verbală, în timp ce 10% din părinţi au recunoscut că-şi abuzează copiii emoţional sau psihologic.

Descarcă studiul in limba română (PDF)

Descarcă studiul in limba engleză (PDF)

RAPORT privind sensibilitatea sistemului la identificarea, înregistrarea şi raportarea cazurilor de violenţă faţă de copii, 2007

Potrivit studiului realizat de experţi de la Gender-Centru, jumătate dintre respondenţi (angajaţi ai peste 400 de instituţii ale statului, cum ar fi şcoli, grădiniţe, autorităţi locale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei şi Tineretului) au declarat că nu cunosc procedurile de înregistrare a cazurilor de violenţă şi în consecinţă nu dau dovadă de iniţiativă în acest sens. Totuşi, cele mai eficiente s-au dovedit a fi autorităţile publice locale, iar cele mai puţin eficiente – instituţiile din domeniile educaţiei şi sănătăţii. Specialiştii din zonele urbane înregistrează cazuri mai des decât cei din zonele rurale.

Descarcă studiul în limba română (PDF)