Știi un caz de abuz?

Eşti într-o situaţie dificilă? Ai nevoie de ajutor, de o persoană de încredere? Sau poate un prieten, un cunoscut de-al tău are nevoie de ajutor?

Donează!

Nu ezita să ajuţi pe cineva. Donaţiile tale pot face un bine celor care au nevoie de ajutor. Donaţiile pot fi făcute în MDL sau EURO la conturile respective.

Studii CNPAC

STUDIU: "Atitudinile sociale față de exploatarea sexual comercială a copiilor și tinerilor din R. Moldova"

"Atitudinile sociale față de exploatarea sexual comercială a copiilor și tinerilor din R. Moldova. Studiu comparativ pentru perioada anilor 2015- 2019." 

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Prevenirea abuzului sexual şi exploatării comerciale a copiilor din Europa Centrală şi de Est - abordare comprehensivă", implementat de către Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii în parteneriat cu EmpoweringChildren Foundation, cu suportul financiar al Fundaţiei OAK.  

Descarcă studiul (ro) 

Prezentarea rezultatelor (ro) 

STUDIU: „Opinii și percepții privind violența în familie și abuzul asupra copiilor"

STUDIU: „Opinii și percepții privind violența în familie și abuzul asupra copiilor"

Studiul „Opinii și percepții privind violența în familie și abuzul asupra copiilor" a fost realizat în anul 2018, în cadrul proiectului: „Protejarea copiilor împotriva abuzului, neglijării şi exploatării printr-un sistem de protecţie a copilului consolidat şi funcţional”, implementat de CNPAC cu suportul Fundaţiei OAK.

Descarcă studiul (ro) 

Prezentarea rezultatelor (ro) 

STUDIU: „Nevoile părinților de adolescenți în comunicarea, educarea și disciplinarea acestora”

STUDIU: „Nevoile părinților de adolescenți în comunicarea, educarea și disciplinarea acestora”

Studiul calitativ „Nevoile părinților de adolescenți în comunicarea, educarea și disciplinarea acestora” a fost realizat în anul 2018, de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA" în colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), susținut de UNICEF Moldova în cadrul proiectului „Cultivarea participării adolescenților în activitățile de familie”. 

Scopul proiectului este asigurarea tranziției reușite de la copilărie la maturitate prin furnizarea programelor de educație parentală bazate atât pe nevoile adolescenților cât și pe cele ale îngrijitorilor acestora. În acest context, a fost realizat și prezentul studiul sociologic calitativ cu părinții adolescenților.

Descarcă studiul (ro)

 

STUDIU „Evaluarea atitudinilor părinților care au copii de 5-11 ani privind abuzul sexual"

STUDIU „Evaluarea atitudinilor părinților care au copii de 5-11 ani privind abuzul sexual"

Al doilea studiu privind cunoştinţele părinţilor cu privire la abuzul sexual şi educaţia copiilor mici a fost realizat în anul 2018, primul studiu a fost făcut în anul 2015, şi a evaluat cunoştinţele părinţilor cu referire la prevenirea abuzului sexual asupra copiilor. 

Cercetarea a fost efectuată de către Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS la solicitarea CNPAC. 

Descarcă Studiul

Prezentarea rezultatelor

Studiul „Mecanismul de monitorizare a implementării actelor intersectoriale și sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenţei, neglijării, exploatării şi traficului copilului: provocări și perspective”

Studiul „Mecanismul de monitorizare a implementării actelor intersectoriale și sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenţei, neglijării, exploatării şi traficului copilului: provocări și perspective”

Studiul „Mecanismul de monitorizare a implementării actelor intersectoriale și sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenţei, neglijării, exploatării şi traficului copilului: provocări și perspective” reprezintă o analiză a procedurile curente, sectoriale şi intersectoriale, utilizate în monitorizarea cazurilor copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului. Studiul a fost realizat în cadrul Proiectului „Protecţia copiilor împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi traficului printr-un sistem consolidat şi funcţional”, implementat de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii în parteneriat cu Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, cu suportul Fundaţiei OAK. 

Descarcă Studiul

Prezentarea rezultatelor

Studiul “CORELAȚIA DINTRE ABUZUL SEXUAL ÎN COPILĂRIE ȘI COMPORTAMENTUL SEXUAL RISCANT ULTERIOR”.

Studiul “CORELAȚIA DINTRE ABUZUL SEXUAL ÎN COPILĂRIE ȘI COMPORTAMENTUL SEXUAL RISCANT ULTERIOR”.

Studiul “CORELAȚIA DINTRE ABUZUL SEXUAL ÎN COPILĂRIE ȘI COMPORTAMENTUL SEXUAL RISCANT ULTERIOR” a fost elaborat în colaborare cu Centrul de Investigaţii şi Consultanţă SOCIOPOLIS şi a avut drept scop cercetarea consecințelor abuzului sexual din copilărie asupra vieţii de adult prin cunoașterea factorilor protectivi şi ai celor de risc.  

Descarcă studiul 

Rezumatul studiului în limba engleză

Prezentarea rezultatelor

Studiul "Opinii şi percepţii privind răspunsul statului în cazurile de abuz asupra copilului"

Studiul "Opinii şi percepţii privind răspunsul statului în cazurile de abuz asupra copilului"

Acest  studiu a fost realizat în cadrul cercetării OMNIBUS și a cuprins 8 întrebări de bază incluzând mai mulţi indicatori privind violenţa în familie și abuzul asupra copiilor. Studiul a fost realizat in cadrul proiectului: Protejarea copiilor împotrivaabuzului, neglijării şi exploatării printr-un sistem de protecţie acopilului consolidat şi funcţional, implementat de CNPAC cu suportul Fundaţiei OAK.

Descarcă studiul

Prezentarea rezultatelor

 

Raport de cercetare "Atitudinile, cunoștinţele și practicile specialiștilor cu referire la aplicarea procedurilor prietenoase în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracțiunilor"

Raport de cercetare "Atitudinile, cunoștinţele și practicile specialiștilor cu referire la aplicarea procedurilor prietenoase în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracțiunilor"

Raport de cercetare "Atitudinile, cunoștinţele și practicile specialiștilor cu referire la aplicarea procedurilor prietenoase în investigarea cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/martori ai infracțiunilor" a fost elaborat în anul 2016. Unul dintre obiectivele studiului a fost determinarea atitudinilor specialiștilor din domeniu legate de aplicarea procedurilor prietenoase copilului în procesul de investigare a cazurilor cu implicarea copiilor sub 14 ani, victime/ martori ai infracțiunilor. Cercetarea a fost efectuată de către Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS la solicitarea CNPAC

Descarcă studiu

Prezentarea rezultatelor

STUDIU "Cunoştinţele părinţilor cu privire la abuzul sexual şi educaţia copiilor mici"

STUDIU "Cunoştinţele părinţilor cu privire la abuzul sexual  şi educaţia copiilor mici"

Studiu "Cunoştinţele părinţilor cu privire la abuzul sexual şi educaţia copiilor mici" a fost realizat în anul 2015 şi a evaluat cunoştinţele părinţilor cu referire la prevenirea abuzului sexual asupra copiilor. Cercetarea a fost efectuată de către Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS la solicitarea CNPAC. 

Descarcă studiu

Prezentarea rezultatelor

STUDIU "Atitudini sociale faţă de exploatarea sexuală comercială a copiilor", 2015

STUDIU "Atitudini sociale faţă de exploatarea sexuală comercială a copiilor", 2015

Studiu "Atitudini sociale faţă de exploatarea sexuală comercială a copiilor" a fost realizat în anul 2015 şi a evaluat atitudinile părinţilor cu referire la exploatarea sexuală comercială a copiilor. Cercetarea a fost efectuată de către Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS la solicitarea CNPAC. 

Descarcă studiu

Prezentarea rezultatelor

STUDIU “Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova”, 2013

STUDIU “Copiii victime ale infracţiunilor şi procedurile legale: cazul Republicii Moldova”, 2013

Studiul elaborat de CNPAC are drept scop analiza situaţiei copiilor victime ale infracţiunii în cadrul procedurilor legale (urmărire penală, judecată) şi a rolului fiecărui participant în acest proces. Cercetarea este adresată specialiştilor legali (ofiţeri de urmărire penală, procurori, judecători) ce examinează cazurile de infracţiuni împotriva copiilor; psihologilor şi pedagogilor care sunt implicaţi în asistenţa specializată a copiilor victime ale infracţiunilor, părinţilor, copiilor, şi, nu în ultimul rând, decidenţilor.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

Descarcă studiul în limba engleză

Descarcă sumarul în limba engleză

Descarcă sumarul în limba română

STUDIU sociologic privind impactul campaniei „Protejează-mă! Eu sunt mic!”, 2013

STUDIU sociologic privind impactul campaniei „Protejează-mă! Eu sunt mic!”, 2013

Studiu realizat de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” la solicitarea CNPAC. Cercetarea realizată a avut inclusiv scopul de a demonstra dacă asemenea campanii sociale sunt sau nu necesare pentru societatea noastră.

Campania "Protejează-mă! Eu sunt mic" a fost desfăşurată de CNPAC în perioada noiembrie-decembrie 2012, iar evaluarea impactului acestei campanii a fost realizată în luna februarie 2013.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

RAPORT „Drepturile copilului monitorizate de copii”, 2012

RAPORT „Drepturile copilului monitorizate de copii”, 2012

Raportul „Drepturile copilului monitorizate de copii” a fost realizat de 74 de copii, membri ai Grupurilor de Lucru pentru Drepturile Copilului (GLDC) din raioanele Leova şi Orhei şi ai Grupului de Reflecţie, care au monitorizat respectarea drepturilor copilului la educaţie, la protecţie împotriva abuzului şi violenţei şi la participare în instituţiile lor de învăţământ şi în localităţi timp de 14 luni. Observaţiile copiilor sunt însoţite de recomandări privind îmbunătăţirea accesului la educaţie şi a calităţii ei, a serviciilor de prevenire şi acordare a susţinerii pentru copiii victime ale abuzului şi violenţei, precum şi recomandări pentru luarea în considerare a opiniei copilului în procesele decizionale în familie, şcoală, servicii sociale, comunitate.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

STUDIU cantitativ: Atitudini față de copilul abuzat, 2010

STUDIU cantitativ: Atitudini față de copilul abuzat, 2010

Studiu a fost elaborat cu scopul de a evalua atitudinile față de copii abuzați. Au fost luate în calcul următoarele aspecte:atitudinea părinților față de copii în ultimii 10 ani, pedeapsa coprorală ca metodă de educație a copiilor, pedeapsa corporală a propriilor copii versus legislația ș.a.

Versiune electronică

Descarcă documentul PDF

STUDIU de fezabilitate pentru asigurarea durabilităţii acţiunilor de combatere a muncii copilului în Moldova, 2009

STUDIU de fezabilitate pentru asigurarea durabilităţii acţiunilor de combatere a muncii copilului în Moldova, 2009

Studiul a fost realizat în perioada iunie 2008 - ianuarie 2009 şi prezintă o analiză complexă a pilotării de către CNPAC a Sistemului de Monitorizare a Muncii Copilului, identificând problemele şi oportunităţile pentru replicarea acestui sistem la nivel naţional.

În baza acestei analize, CNPAC a formulat un set de recomandări, propuse pentru cei 21 de reprezentanţi ai instituţiilor membre ale Comitetului Naţional Director, privind integrarea referinţelor la munca copilului şi Sistemul de Monitorizare a Muncii Copilului în politici, convenţii, coduri de conduită, curricule, fişe de post şi alte documente relevante.

Versiune electronică

Descarcă: Rezumatul studiului.doc

STUDIU "Audierea copilului victimă a abuzului în procesul penal", 2007

STUDIU "Audierea copilului victimă a abuzului în procesul penal", 2007

Studiul reprezintă o analiză a legislaţiei naţionale şi internaţionale privind audierea copiilor în cadrul proceselor penale şi altor proceduri legale. Realizat în cadrul campaniei „Copilul – martor cu necesitaţi speciale”.

Versiune electronică

Descarcă studiul în limba română

STUDIU privind efectele campaniei „Copilărie fără violenţă”

STUDIU privind efectele campaniei „Copilărie fără violenţă”

Efectele campaniei asupra părinţilor

Un studiu sociologic privind notorietatea campaniei „Copilărie fără violenţă” şi efectele ei asupra părinţilor a fost realizat de către IMAS-Inc Marketing&Sondaje la solicitarea CNPAC. Cercetarea a fost realizată şi cu scopul de a demonstra dacă este nevoie de astfel de campanii şi care este rolul social şi efectele unor astfel de campanii asupra părinţilor din Republica Moldova.

 Descarcă Studiul www.canee.net/moldova

RAPORT de cercetare: Atitudinile profesioniștilor privind abuzul faţă de copiii din Moldova, 2006

RAPORT de cercetare: Atitudinile profesioniștilor privind abuzul faţă de copiii din Moldova, 2006

Acest Studiu este o parte componentă a unei cercetări mai ample, intitulată „Problema abuzului asupra copilului – Atitudini şi experienţe în şapte ţări din Europa Centrală şi de Est”, şi prezintă datele referitor la atitudinile profesorilor faţă de problema abuzului asupra copiilor în Republica Moldova.

Cercetare realizată cu suportul Nobody’s Children Foundation şi OAK Foundation

Studiul poate fi citit integral la adresa:http://www.canee.net/files/Research%20Report,%20Moldova.pdf