Știi un caz de abuz?

Eşti într-o situaţie dificilă? Ai nevoie de ajutor, de o persoană de încredere? Sau poate un prieten, un cunoscut de-al tău are nevoie de ajutor?

Donează!

Nu ezita să ajuţi pe cineva. Donaţiile tale pot face un bine celor care au nevoie de ajutor. Donaţiile pot fi făcute în MDL sau EURO la conturile respective.

Ce este justiția prietenoasă copiilor?

 Justiția în interesul copilului este marcată de firul roșu care reprezintă ideea de abordare și grijă deosebită  față de un copil în contact cu sistemul de justiţie.

Justiţia prietenoasă copilului

înseamnă un sistem de justiţie care garantează respectarea şi implementarea tuturor drepturilor copiilor la cel mai înalt nivel posibil, ţinând cont de anumite principii şi acordând atenţia corespunzătoare nivelului de maturitate al copilului şi înţelegerii circumstanţelor cazului, este, o justiţie accesibilă, potrivită vârstei, rapidă, adaptată la şi concentrată pe necesităţile şi drepturile copilului.

Justiţia prietenoasă copilului pe lîngă importanţa acordată principiilor, înseamnă şi respectarea şi aplicarea drepturilor copilului - dreptul de a participa la proces şi de a înţelege procedurile care se desfăşoară, dreptul la un proces echitabil, dreptul de a fi informat, de a fi reprezentat, dreptul la protecţia viaţii private, la integritate şi demnitate. Acestea urmează să fie aplicate în toate situaţiile în care copilul se află în contact cu oricare din  organele competente care implementează legislaţia penală sau civilă.

Principiile justiţiei prietenoase copilului:

Interesul superior al copilului - reprezintă garanţia că în toate situaţiile ce ţin de copii sau îi afectează pe aceştia, pentru implementarea eficientă a drepturilor acestora,  interesului superior al copilului va fi luat în considerare cu întîietate. În astfel de cazuri, se va ţine cont de înteresele copilului pentru bunăstarea lui  fizică şi psihică, interesele legale, sociale şi economice ale copilului, acestea fiind posibil de evaluat şi realizat doar prin intervenţie multidisciplinară.

Participare - reprezintă dreptul copiilor de a fi informaţi despre drepturile lor, de a li se oferi modalităţi corespunzătoare de acces la justiţie şi de a fi consultaţi şi auziţi la toate etapele proceselor cu participarea lor sau care îi afectează, înseamnă luarea în considerare a opiniilor copiilor ţînînd cont de maturitatea acestora, înseamnă informarea despre fiecare aspect al procesului sau cazului într-un mod pe care să-l înţeleagă şi care să le asigure capacitatea de a participa.

Demnitate - înseamnă tratarea copiilor cu grijă, sensibilitate, echitate şi respect în cadrul oricărei proceduri sau caz, cu atenţie deosebită şi cu respect deplin pentru situaţia lor personală, bunăstarea şi necesităţile specifice, îndiferent de statutul lor legal şi de capacitatea pe care o au.

Protecţia de la discriminare - înseamnă că drepturile copiilor vor fi respectate fără discriminare, indiferent de sex, rasă, culoare sau origine etnică, vârstă, limbă, religie, opinii politice sau de alt gen, origine naţională sau socială, stare socio-economică, statut al părinţilor, asociere cu o minoritate naţională, bunuri, naştere, orientare sexuală, identitate gender sau alt statut.

Siguranţa copilului şi protecţia vieţii private - în cadrul tuturor proceselor judiciare şi non-judiciare şi altor intervenţii, copiii au dreptul de a fi protejaţi de prejudicii, inclusiv, de intimidare şi de victimizare secundară. Nici o informaţie sau alte date personale ale copilului, care ar putea dezvălui identitatea acestuia, nu vor fi făcute publice, în particular sau în mass-media, nu vorfi folosite imagini, numele sau adresa, înregistrări audio/video, descrieri detaliate ale copilului sau ale familiei lui, în scopul protecţiei vieţii private a copilului.

Supremaţia legii - principiul supremaţiei legii va fi aplicat pe deplin copiilor, la fel cum este aplicat adulţilor, prin respectarea elementelor unui proces corespunzător - a dreptului la un proces echitabil, dreptului la asistenţă juridică, inclusiv acces la un avocat, dreptului de acces la instanţele ierarhic superioare, iar acestea nu vor fi diminuate sau refuzate sub pretextul interesului superior al copilului.

Concluzie prietenoasă

Sistemul juridic prietenos copilului înseamnă că atunci cînd copilul are ceva important de spus în cadrul procedurilor judiciare, cu el se va discuta într-un limbaj pe înteţesul acestuia, vor fi luate în considerare cuvintele lui, nevoile şi trăirile lui, acel copil nu va fi  etichetat, ci va fi tratat cu demnitate, astfel ca actul de justiţie însăşi să fie înfăptuit în interesul copilului.

Acest material a fost realizat in cadrul proiectului sustinut de Programul USAID de Consolidare a Institutiilor Statului de Drept.