Știi un caz de abuz?

Eşti într-o situaţie dificilă? Ai nevoie de ajutor, de o persoană de încredere? Sau poate un prieten, un cunoscut de-al tău are nevoie de ajutor?

Donează!

Nu ezita să ajuţi pe cineva. Donaţiile tale pot face un bine celor care au nevoie de ajutor. Donaţiile pot fi făcute în MDL sau EURO la conturile respective.

Care sunt drepturile copiilor în contact cu sistemul de justiţie?

Copiii care ajung în contact cu sistemul de justiţie în postură  de victimă (persoană vătămată) sau martor a infracţiunilor aceştia au şi trebuie să li se respecte mai multe drepturi. Conform Orientărilor Consiliului Europei fiecare copil are dreptul de a fi ascultat, de a fi informat, de a fi protejat și de a nu fi discriminat.

Dreptul de a fi ascultat

Dreptul de a fi ascultat și de a exprima opinii personale este un drept garantat copiilor de către Consiliul Europei, Uniunea Europeană, și Organizaţia Naţiunilor Unite, iar respectarea acestuia asigură o participare eficientă în cadrul procedurilor judiciare.

Chiar dacă, acest drept este aplicat în majoritatea cazurilor, doar obţinerea opiniei copilului nu este suficientă. Respectarea deplină a acestui drept înseamnă inclusiv implicarea autoritățilorresponsabile prin crearea un mediu sigur și prietenos copilului care să ţină cont de toate aspectele şi necesităţile specifice fiecărui copilul în parte.

Mijloacele utilizate în acest scop trebuie adaptate la nivelul de înțelegere al copilului și la capacitatea acestuia de comunicare, luându-se în considerare circumstanțele specifice cazului. Totodată, copiii ar trebui să fie consultați cu privire la modul în care doresc să fie audiați.

Dreptul la informare

Un alt drept garantat copiilor de către organizaţiile internaţionale este dreptul copiilor implicați în procedurile judiciare de a fi informați. Chiar dacă în cadrul procedurilor judiciare copiii primesc un flux de informaţii, responsabilii trebuie să se asigure că copilul înţelege ceea ce i se spune. Se recomandă ca informaţiile transmise copiilor să fie cât mai concrete, comunicate în doze mici pe parcursul tuturor fazelor procedurii. Un copil bine informat are mult mai multă încredere în el însuși, dar și în sistemul judiciar cu care este în contact. Astfel, el se simte mai în siguranță și poate vorbi mai liber, ceea ce înseamnă că declarațiile sale sunt luate în considerare în mai mare măsură, iar el poate participa mai pe deplin la procedură.

Un rol important în asigurarea acestui drept îl au părinţii, care, de obicei sunt primii care primesc informațiile referitoare la proceduri. În acest sens, părinţii joacă un rol important în comunicarea în comunicarea acestor informații copilului. Dar şi aşa, specialiştii trebuie să se asigure că copiii au primit toate informaţiile necesare.

În ceea ce privește tipul de informații care trebuie comunicate copilului, atât specialiștii în drept civil, cât și cei în drept penal au fost de acord că acesta trebuie informat cu privire la drepturile sale, la stadiul procedurii, la ce să se aștepte în timpul audierilor și la măsurile de protecție disponibile.

Dreptul de a fi protejat și dreptul la viață privată

Protecția copiilor implicați în procedurile judiciare este un drept prioritar care încurajează participarea copiilor, iar autorităţile responsabile trebuie să le asigure un mediu protejat şi sigur. Măsuri de protecție a copiilor trebuie să există pe tot parcursul procedurilor, iar aplicarealor în practică ar trebui considerată o modalitate-cheie de asigurare a justiției în interesul copilului.

Orientările Consiliului Europei stabilesc o serie de garanții cu scopul de a asigura protecția deplină a vieții private a copiilor: încurajează utilizarea camerelor video ori de câte ori este audiat sau depune mărturie un copil; recomandă prezenţa numai persoanele care sunt direct implicate în proces, iar orice informații furnizate de către copil ar trebui să rămână confidențiale dacă există riscul prejudicierii copilului. În plus, accesul la datele cu caracter personal și transferul acestor date ar trebui să aibă loc numai când acest lucru este absolut necesar, avându-se în vedere interesele superioare ale copilului. De asemenea, presa nu ar trebui să publice informații cu caracter personal referitoare la copii și familiile lor, inclusiv nume, poze, adrese.

Dreptul de a nu fi discriminat

Nediscriminarea este identificată de Consiliul Europei drept un principiu fundamental al justiției în interesul copilului.

Acest drept are o importanță majoră mai ales pentru copiii cu dizabilități. Copiii ar trebui să fie tratați în mod egal în cadrul procedurilor judiciare, fără discriminare pe bază de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, convingeri politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen sau exprimare de gen. În statele membre ale UE o atenție specială se acordă copiilor aflați în situații deosebit de vulnerabile, cum ar fi copiii care trăiesc în condiții de sărăcie extremă sau copiii migranților care s-au separat de părinții lor.

Acest material a fost realizat in cadrul proiectului sustinut de Programul USAID de Consolidare a Institutiilor Statului de Drept.