Știi un caz de abuz?

Eşti într-o situaţie dificilă? Ai nevoie de ajutor, de o persoană de încredere? Sau poate un prieten, un cunoscut de-al tău are nevoie de ajutor?

Donează!

Nu ezita să ajuţi pe cineva. Donaţiile tale pot face un bine celor care au nevoie de ajutor. Donaţiile pot fi făcute în MDL sau EURO la conturile respective.

Audierea în condiţii speciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor

În Republica Moldova, justiţia prietenoasă copiilor impune ca prioritate organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată, siguranţa şi bunăstarea copiilor în procedurile realizate cu participarea lor. Această prezumţie este instituită prin reglementarea legală a modalităţii deosebite şi a regulilor procedurale speciale de audiere a copiilor victime/martori a infracţiunilor.

Audierea copiilor victime/martori în condiții și spații special amenajate are drept scop evitarea confruntării dintre copil și abuzator, dar și prevenirea revictimizării secundare a copiilor din partea sistemului judiciar. În acest scop, audierile se realizează doar o singură dată, la etapa de urmărire penală.

Ce reprezintă spaţiul special amenajat pentru audierea copiilor?

Conform reglementărilor prevăzute la art. 1101 din Codul de procedură penală al RM, spaţiul special amenajat pentru audierea copiilor reprezintă o combinaţie de două camere - camera de audiere și camera de vizualizare.

Confirm procedurii, în camera de audiere se află doar copilul și intervievatorul care este o persoană special instruită pentru a realiza discuţia prietenoasă cu acesta.

În camera de vizualizare se află ceilalţi participanţi - judecătorul de instrucţie, procurorul, reprezentanţii legali, avocaţii, psihologul, grefierul. Legătura între cele două camere este realizată prin mijloace audio-video, iar informaţiile pe care copilul le oferă sunt înregistrate pe un CD.

Care categorii de copii victime/martori sunt audiaţi în condiţii speciale?

Conform prevederilor art. 1101  din Codul de procedură penală al RM, în condiţii speciale se audiază martorul/victima în vârstă de până la 14 ani în cauzele penale privind infracţiuni cu caracter sexual privind traficul de copii sau violenţa în familie, sau în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale copilului o cer. Astfel, este recomandabilă audierea în condiţii speciale a:

  • copilului victimă/martor cu handicap psihic sau retard mental;
  • copilului victimă a torturii sau tratamentului inuman ori degradant;
  • copilului care a comis tentativă de suicid;
  • copilului scos ilegal din ţară sau răpit de către rudele apropiate, etc.

Mai mut ca atât, profesioniştii recomandă audierea în condiţii speciale, pe cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de persoane/copii sau violenţa în familie şi a copiilor victime/martori cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani.

 De ce este bine ca aceşti copii să fie audiaţi în condiţii speciale?

Copilul va fi protejat de a participa la desfăşurarea acţiunilor procesuale obişnuite, nu va fi necesar să se prezinte în instanţa de judecată şi va fi supus mai puţin influienţelor traumatizante de a vorbi în faţa mai multor maturi în momentul de elucidare a situaţiei prin care a trecut sau pe care o cunoaşte. 

Copilul va avea contactul psihologic doar cu un singur specialist, care va ţine cont de specificul vârstei, de particularităţile de dezvoltare şi capacităţile lui, într-un mediu care inspiră siguranţă şi încredere,astfel că mărturiile lui vor fi mai exacte şi mai veridice.

Modalitatea de audiere audio-video permite înregistrarea reacţiilor nonverbale, comportamentul şi emoţiile copilului în timpul audierii, care corelate cu relatarile verbale pot face o claritate mai buna a celor trăite de copil.

În scopul de a evita o experienţa negativă şi traumatizantă pentru copil, audierea în condiţii speciale va oferi copilului siguranţa că nu se va mai întâlni direct cu abuzatorul, iar înregistrările vor fi utilizate în cadrul procedurilor judiciare ori de cîte ori va fi necesar, fără ca acest copil să mai fie audiat în legătură cu cele trăite.

Audierea în condiţii speciale a copiilor victime/martori ai infracţiunilor reprezintă o verigă a sistemul juridic prietenos copilului care tinde spre evitarea revictimizării copilului implicat în proceduri judiciare şi asigurarea realizării drepturilor acestuia. 

Acest material a fost realizat in cadrul proiectului sustinut de Programul USAID de Consolidare a Institutiilor Statului de Drept.