Știi un caz de abuz?

Eşti într-o situaţie dificilă? Ai nevoie de ajutor, de o persoană de încredere? Sau poate un prieten, un cunoscut de-al tău are nevoie de ajutor?

Donează!

Nu ezita să ajuţi pe cineva. Donaţiile tale pot face un bine celor care au nevoie de ajutor. Donaţiile pot fi făcute în MDL sau EURO la conturile respective.

Legislația națională

Constituţia Republicii Moldova

Codul familiei al Republicii Moldova (nr. 1316 din 26.10.2000)

Codul contravenţional al Republicii Moldova (nr. 218 din 24.10.2008)

Codul penal al Republicii Moldova (nr. 985 din 18.04.2002)  

Codul muncii al Republicii Moldova (nr. 154 din 28.03.2003) 

Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 225 din 30.05.2003)

Codul civil (nr. 1107 din 06.06.2002)

 

Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

 

Legea nr. 30 din 7.03.2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei

 

Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal

 

Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale

 

Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie

 

Legea nr. 335 din 15.12.1994 privind drepturile copilului

 

Legea nr.241 din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane     

        

Legea nr. 137 cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor

 

Legea nr. 121 cu privire la asigurarea egalităţii

 

Legea nr. 5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 1001 privind instituirea Consiliului naţional pentru  protecţia drepturilor copilului

 

Hotarârea Guvernului nr. 434 din 10.06.2014 privind aprobarea Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020

 

Hotărârea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (anexa)

 

Ordin cu privire la aprobarea Fișei de sesizare a cazului suspect de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului (nr 153 / 1043 / 1042 / 293 din 08.10.2014)

 

Hotărârea Guvernului nr. 6 din 16.02.2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor Capitolului XXXI din Codul de procedură civilă (aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie)

 

Hotărirea Plenului Curţii Supreme de Justiţie despre practica judiciară în cauzele din categoria infracţiunilor privind viaţa sexuală

 

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de justiţie privind practica judiciară de soluţionare de către instanţele judecătoreşti a cauzelor referitoare la încasarea pensieide întreţinere pentru copii şi alţi membri ai familiei

 

Hotărîrea Plenului Curţii Supreme de Justiţie cu privire la practica judiciară de examinare a pricinilor civile privind decăderea din drepturile părinteşti

 

Decizie Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la respectarea drepturilor şi protecţia  copilului în programele audiovizuale (Nr.99 din 19.07.2012)

 

STRATEGIA intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor parentale pentru anii 2016-2022

 

Recomandările CNPAC la Proiectul legii cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog